Ủy nhiệm chi là gì? Có bao nhiêu loại Ủy nhiệm chi?

Ủy nhiệm chi là việc Khách hàng Ủy quyền cho Ngân hàng thay mặt mình chi tiền cho bên thứ ba, bằng hình thức trích Tài khoản cá nhân của Khách, được mở tại Ngân hàng đó. Vậy Ủy nhiệm chi có bao nhiêu hình thức ? Và quy định cụ thể trong giao dịch Ủy nhiệm chi là gì? Bài viết này sẽ trả lời cụ thể về vấn đề đó.

Ủy nhiệm chi là gì?

Ủy nhiệm chi (UNC) tiếng Anh là Payment order. Còn có tên gọi khác là lệnh chi. Là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh toán, theo mẫu do ngân hàng quy định. Gửi cho ngân hàng nơi mình mở tài khoản, yêu cầu trích một khoản tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng.

Hiểu một cách đơn giản, thì UNC là một loại chứng từ giao dịch. Mà phía người trả tiền sẽ lập ra với mục đích ủy quyền cho ngân hàng thanh toán số tiền cho người thụ hưởng.

Ủy nhiệm chi (UNC) tiếng Anh là Payment order. Còn có tên gọi khác là lệnh chi
Ủy nhiệm chi (UNC) tiếng Anh là Payment order. Còn có tên gọi khác là lệnh chi

Một điều cần lưu ý là UNC phải do khách hàng lập, ký. Và ngân hàng chỉ căn cứ vào đó để thực hiện lệnh trích tiền để chuyển cho người hưởng thụ. Ngoài lý do này thì việc ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng là không được phép nếu không có văn bản thỏa thuận trước đó.

Quy định về Ủy nhiệm chi

– Người lập Payment order là chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền. 

– Giấy ủy nhiệm chi được lập trên mẫu in sẵn, là chứng từ ghi nhận nội dung Payment order của chủ tài khoản.

– Tổ chức thực hiện Payment order là ngân hàng, kho bạc nhà nước nơi người lập Payment order có tài khoản. 

– Uỷ nhiệm chi là hình thức thanh toán được áp dụng rộng rãi trong thanh toán qua trung gian, không bị hạn chế số lượng tiền chỉ trả từ tài khoản của chủ tài khoản.

– Uỷ nhiệm chi được dùng để thanh toán các khoản trả tiền hàng, dịch vụ hoặc chuyển tiển trong cùng hệ thống hoặc khác hệ thống Ngân hàng hoặc Kho bạc nhà nước.

Nhiệm vụ của từng chủ thể trong giao dịch

Vai trò của Khách hàng

Khách hàng mở một Tài khoản tại Ngân hàng và nộp tiền vào Tài khoản đó. Nếu phát sinh giao dịch cần chi tiền, Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản online qua App chuyển tiền của Ngân hàng. 

Còn đối với khoản giao dịch tiền lớn, Khách hàng sẽ đến trực tiếp tại quầy Dịch vụ của Ngân hàng và yêu cầu lập Payment order tiền. 

Khi lập giấy uỷ nhiệm chi Khách hàng phải đem theo CMND/CCCD. Phải ký tên chi tiền trùng khớp với mẫu chữ ký mà Khách hàng đã đăng ký trước đó với Ngân hàng
Khi lập giấy uỷ nhiệm chi Khách hàng phải đem theo CMND/CCCD. Phải ký tên chi tiền trùng khớp với mẫu chữ ký mà Khách hàng đã đăng ký trước đó với Ngân hàng

Khi lập giấy uỷ nhiệm chi Khách hàng phải đem theo CMND/CCCD. Phải ký tên chi tiền trùng khớp với mẫu chữ ký mà Khách hàng đã đăng ký trước đó với Ngân hàng. 

Sau đó, khách hàng sẽ kiểm tra lại STK bên thụ hưởng, nội dung chuyển tiền thật chính xác. Nếu sai STK bên thụ hưởng, phía Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm.

Vai trò của Ngân hàng

Ngân hàng sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của giấy uỷ nhiệm chi, số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng trước khi thực hiện việc thanh toán. 

Ngân hàng có quyền trả lại giấy ủy nhiệm chi cho khách hàng khi phát hiện có sai sót, số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng không đủ để thanh toán.

Có bao nhiêu loại Ủy nhiệm chi?

Hiện nay khách hàng có thể sử dụng mẫu Payment order online hoặc mẫu Payment order được in sẵn tại quầy giao dịch ngân hàng.

Ủy nhiệm chi online

Ủy nhiệm chi online là mẫu ủy nhiệm chi được in trực tiếp từ trên website của ngân hàng xuống. Theo đó khách hàng chỉ cần truy cập vào website ngân hàng, điền theo form thông tin có sẵn trên website và in ra mang đến ngân hàng.

Ủy nhiệm chi tại quầy

Nếu như không muốn viết ủy nhiệm chi online thì bạn có thể ra các quầy giao dịch của ngân hàng đễ lấy các mẫu giấy ủy nhiệm chi để viết trực tiếp.
Nếu như không muốn viết ủy nhiệm chi online thì bạn có thể ra các quầy giao dịch của ngân hàng đễ lấy các mẫu giấy ủy nhiệm chi để viết trực tiếp.

Nếu như không muốn viết Payment order online thì bạn có thể ra các quầy giao dịch của ngân hàng đễ lấy các mẫu giấy ủy nhiệm chi để viết trực tiếp.

Nếu như không muốn viết Payment order online thì bạn có thể ra các quầy giao dịch của ngân hàng đễ lấy các mẫu giấy Payment order để viết trực tiếp. Với những khách hàng có giao dịch thường xuyên thì ngân hàng thường sẽ cho khách hàng một quyển Payment order để chủ động viết nội dung trước nhằm tiết kiệm thời gian.

Thông thường uỷ nhiệm chi sẽ có 2 liên, bao gồm:

Liên 1: Ngân hàng giữ lại

Liên 2: Sau khi ngân hàng xác nhận sẽ đóng dấu và trả lại cho khách hàng để kế toán doanh nghiệp căn cứ làm hạch toán.

 Nội dung của Ủy nhiệm chi

– Số sê ri;

– Họ tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản người trả tiền;

– Tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người trả tiền;

– Họ tên, địa chỉ số hiệu tài khoản người thụ hưởng;

– Tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người thụ hưởng;

– Số tiền thanh toán bằng chữ và bằng số;

– Nơi, ngày tháng năm lập Payment order;

– Chữ ký của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền;

– Các yếu tố khác do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định không trái pháp luật.

Trên đây, là một số thông tin tổng hợp về Giao dịch Payment order tại Ngân hàng. Hi vọng bạn đọc sẽ cập nhật thêm cho mình 1 kiến thức bổ ích.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Vay Tiền Online
Logo